Aktiviteter

For Officersforeningens medlemmer er der en række faste årlige arrangementer. Derudover kan der i løbet af året blive arrangeret foredrag, udflugter eller andre ting ad hoc.
Herunder er en beskrivelse af de faste arrangementer, og under kalenderen kan du se hvornår arrangementerne er planlagt til i indeværende år.

Generalforsamling
En gang årligt i marts måned, afholder Officersforeningen generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmerne i henhold til vedtægterne er på valg. Efter generalforsamlingen bydes der på spisning og socialt samvær i Borgkælderen.

Dining In
Efter sommerferien afholdes Dining In, hvor nye officerer på flyvestationen bydes velkommen til foreningen med fællesspisning i kælderen samt en orientering om foreningen. Officerer som allerede er medlem af foreningen er naturligvis også velkomne til at deltage i arrangementet.

Gallafest
Den første lørdag i oktober afholdes den traditionsrige Gallafest (den tidligere Jagtfest), som er en aften med selskabsuniform, lange kjoler, god mad, hyggeligt samvær, og hvor alle traditioner holdes i hævd.

OFK Julefrokost
Sidste torsdag i november inviteres medlemmerne til foreningens julefrokost. Hyggeligt samvær i Borgkælderen med traditionelt julebord som vor mormor lavede det. Her genopleves mange gode, gamle historier.

OFK Julebingo
Afholdes altid første tirsdag i december. Vi spiller amerikansk BINGO om mange store og dejlige præmier. For hele familien – tag gerne venner og naboer med. Tilmelding med CPR-numre er nødvendigt.