Seniorer

OFK SENIORKLUB af 1989 har til formål – ved foredrag, udflugter og selskabelige sammenkomster – at fremme samværet mellem klubbens medlemmer og formidle oplysninger til disse.

Klubben er en forening under Officersforeningen på FSNKAR.

I klubben kan optages tidligere tjenstgørende officerer i flyvevåbnet samt officerer fra øvrige værn, der har været tjenstgørende under myndigheder placeret på FSNKAR. Endvidere kan dermed ligestillede civile optages efter godkendelse af bestyrelsen.

Ved afgang fra aktiv tjeneste: HUSK at melde dig ud af OFK og ind i Seniorklubben. Kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.