Bestyrelsen

Bestyrelse består af 1 formand, 6 bestyrelses medlemmer, en repræsentant fra seniorforeningen og en repræsentant fra reserveofficersforeningen.

Bestyrelsen vælges på den årlige general forsamling og sidder derefter i 2 år. I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges næstformanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Derudover er der i bestyrelsen minimum 3 suppleanter som udpeges af den siddende bestyrelse.

Bestyrelsen varetager den daglige drift og sørge for foreningens arrangement.