Historie

Fra Offiziers Kasino til RAF Officers Mess Hall og Dansk Officersmesse

Kort tid efter den tyske besættelse af Danmark i april 1940 startede opbygningen af en stor flyveplads – Fliegerhorst Grove – på hedefladen ved Karup. Som et led i denne opbygning etablerede Luftwaffe et Offiziers Kasino som en del af et større indkvarteringsområde på flyvepladsen. Fliegerhorst Grove voksede i løbet af krigen til at blive en af Nordeuropas største flyvepladser, og ved befrielsen i 1945 var der stationeret 165 tyske fly på pladsen, heriblandt 6 jetfly.

Det tyske Offiziers Kasino bestod af en standard træbarak med kælder. På trods af en relativ kedelig udvendig ramme, så var Kasinoet utrolig fornemt indrettet med tunge egetræsmøbler, parketgulv af moseeg, træpaneler og flotte lysekroner. Derudover var der i kælderen indrettet en keglebane samt en muret hvælving – i dag kaldet borgkælderen – som blev brugt som beskyttelsesrum.

Efter den tyske kapitulation i Danmark d. 4. maj 1945 blev den store flyveplads overdraget til specielle Air Force Disarment Squadrons fra det engelske Royal Air Force (RAF) som havde ansvaret for at destruere det tyske Luftwaffe-materiel samt sørge for bevogtningen af de tyske militærinstallationer og hjemsendelsen af de tyske soldater.
Destruktionen af det tyske Luftwaffe-materiel foregik meget grundigt. De tyske fly blev således sprunget i luften og de resterende dele skåret i småstykker for efterfølgende at blive solgt som skrot.
De engelske RAF-officerer anvendte også den tidligere tyske officersmesse, og den blev således til RAF Officers Mess Hall. De engelske officerer fjernede dog hurtigt de tyske billeder af Hitler og Göring samt indrettede keglebanen til pistolskydebane.

RAF overdrog flyvepladsen til det danske forsvar i december 1945 og d. 18. maj 1946 kunne de danske officerer holde en velkomstmiddag i den nu danske officersmesse efter en tiltrængt restaurering. Efter Flyvevåbnets oprettelse d. 1. oktober 1950 voksede antallet af officerer på flyvestationen og da langt de fleste af de unge piloter boede på flyvestationen, blev officersmessen flittigt brugt. Alle officererne have fast tjenestested i København og modtog derfor et kosttillæg som blev udbetalt til messen. Alle måltider blev indtaget i officersmessen og der blev etableret en helt særlig messekultur. Officererne sad således inddelt efter rang og måltiderne blev styret af messeforstanderen, som var en dertil udpeget officer af højere rang, som var ansvarlig for messedriften. Betjeningen blev foretaget af værnepligtige messemænd i hvide jakker som efter den indledende rekrutuddannelse blev tilknyttet forskellige specialer, herunder også arbejdet som messemænd.
Op igennem 1960’erne og 1970’erne betød forskellige omstruktureringer i forsvaret, herunder overgangen til mere ”civile” arbejdstider, reduktion og siden fjernelse af kosttilskuddet mv., at det blev sværere at drive officersmessen og til sidst forsvandt også muligheden for at købe mad i messen.
Siden midten af 1990’erne har officersmessen dog oplevet en kraftig opblomstring. Overtagen af bygningen blev kraftigt renoveret og fremstår med meget præsentable og anvendelige lokaler. Derudover er kælderetagen blevet renoveret i 2004.
Officersmessen fremstår derfor i dag som en meget flot ramme omkring repræsentative og foreningsarrangementer i Flyvevåbnet, og bygningen faciliterer således på fornem vis OFK formålsparagraf omkring at være et samlingspunkt for officerer som har eller har haft tilknytning til Flyvestation Karup.